Att köpa en sund mops

Vad ska jag som valpköpare tänka på att fråga uppfödarna om innan köp?

© Therese Rodin

Du har hittat en uppfödare som du tycker verkar bra och som har hundar som du är intresserad av. Du kontaktar uppfödaren för att få information om dennes hundar. Uppfödaren har en kull och du är intresserad av en valp (eller du är intresserad av en vuxen hund som ska omplaceras).

Det är oerhört viktigt att du tar reda på det som tas upp nedan för att undvika att få en mops som blir sjuk med mycket lidande och med många och höga veterinärräkningar.

De flesta uppfödare har information om testresultat och andning på sina hemsidor. Titta igenom deras hemsidor noggrant.

Jag rekommenderar även starkt att du läser informationen om hälsoproblem hos mopsen här på hemsidan under ”Mopshälsa och avelsstrategier” innan du börjar leta efter en mops.

Du behöver följande information från uppfödaren:

 • Föräldrarna är PDE-testade och båda är fria, eller så är bara en av dem bärare av PDE-markören.
  • Om en förälder är bärare av PDE-genmarkören (N/PDE eller PDE/PDE) måste den andra vara fri (N/N). (En del betecknar motsvarande N/S, S/S och N/N (normal/sick).)
 • Föräldrarna är DM-testade och båda är fria, eller så är bara en av dem bärare av DM-generna.
  • Detta är inte lika vanligt än att uppfödarna testar. Om föräldrarna inte är testade, rekommendera uppfödaren att läsa avsnittet om DM under avelsstrategier här på hemsidan.
  • Om den ena föräldern är bärare av markören för DM (N/DM eller DM/DM) är det önskvärt att den andra är fri (N/N).
 • Föräldrarna röntgade/CT-scannade för identifikation av ev. kotanomalier såsom fjärilskota.
  • Föräldrarna bör vara fria från fjärilskotor och andra kotdefekter.
 • Föräldrarna är undersökta för patellaluxation
  • Åtminstone en av föräldrarna ska vara fri från patellaluxation. En av dem kan ha högst patellaluxation grad I. (Patellan luxerar men går tillbaka av sig själv.)

Om något av ovanstående saknas på uppfödarens hemsida, be om information om testresultat.

Du behöver också fråga uppfödaren om valpens föräldrars andning.

 • Andas valpens föräldrar fritt?
  • Om svaret blir ja: Försök att få information om vad uppfödaren menar med ”fri andning”. Andas föräldrarna ljudlöst genom både näsa och mun, d.v.s. inga ljud p.g.a. trång nos eller slappt gomsegel?
  • Det förekommer visst ljud hos nästan alla mopsar, men andningen ska vara så gott som ljudfri. Be att få se videos där föräldradjurens andning tydligt hörs efter aktivitet.

När du har en bild av valpens föräldrar och allting verkar bra, be uppfödaren att även visa dig föräldrarnas stamtavlor. På det sättet kan du kolla upp att inte samma hund förekommer två gånger i stamtavlorna. Läs mer om genetik och inavel här på hemsidan.

Innan du tar hem din valp råder jag dig att få se mamman, och om möjligt båda föräldradjuren och be att ni går ut på en promenad och springer en vända med dem så att du hör att de andas fritt även när de öppnar munnen och flåsar. (Ibland är det bara möjligt att få se mamman eftersom pappan kan tillhöra en annan uppfödare.)

Titta på föräldrarnas nos som bör ha lite längd och öppna näsborrar. Titta på ögonen som inte ska sticka ut, utan vara väl inbäddade i skallen.

Se dessutom till att du har sett intyg på båda föräldrarnas testresultat innan du hämtar valpen. Valpen (eller den vuxna hunden) ska ha ett veterinärintyg som inte är äldre än sju dagar när du hämtar den.

En valp är en stor investering, och ett livslångt åtagande, och det är viktigt att du känner dig säker på att du har gjort det du kan för att få en valp med god andning och god hälsa.

Lycka till!

Foto: Liane Seemann
Mopszucht vom Ilexwald