“Brakycefalt obstruktivt luftvägssyndrom” (BOAS)

Under denna rubrik finns två kapitel: dels ett som behandlar forskning om hur BOAS ser ut samt avelsstrategier för att komma till rätta med problemen, och dels en redogörelse på vanlig svenska för den föreläsning som professor Gerhard Oechtering höll om BOAS på Svenska kennelklubbens trubbnoskonferens 2016.

Kapitel i strategier för avel av friska mopsar