EU-parlamentet

© Therese Rodin

Europaparlamentet höll en konferens i juni 2018 som syftade till att ”stoppa det onödiga lidandet hos hundar och katter uppfödda med överdriven exteriör såsom platta ansikten, trånga näsborrar, hudveck och utstående ögon”.

Konferensvärden var vice ordförande för EU:s intergrupp för välfärd och bevarande av djur (the EU Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals) och samordnades med EU:s hund- och kattallians (EU Dog and Cat Alliance), Förbundet för veterinärer i Europa (Federation of Veterinarians of Europe) och Federationen för europeiska veterinärföreningar för sällskapsdjur (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations).

Brakycefala hundar, inklusive mops, togs som ett exempel på raser som drabbats av effekterna av avel och extremtypning. Deltagarna talade om behovet av en gemensam europeisk strategi för att hantera problemen. Det betonades att det inte är önskvärt att se denna typ av hund i reklam och filmer och att alla länder i EU kan arbeta med medvetenhetshöjande program, såsom har gjorts i Tyskland. Det påpekades också att i Storbritannien uppmuntrar kennelklubben ägare av denna typ av hund som är registrerade i kennelklubben, att rapportera om deras hund har genomgått någon form av operation som är relaterad till extremtypning. Lagstiftning på EU-nivå föreslogs också; ”Gemensam EU-lagstiftning kan hjälpa och skydda sällskapsdjur från extremavel” (Parliament Magazine, 9 juli 2018).

En bild av en del av artikeln i Parliament Magazine.

Källor

Utannonsering av konferensen

Parliament Magazine. 9 July 2018.