Ögon (brakycefalt okulärt syndrom)

© Therese Rodin

Beskrivning: Mopsars ögonproblem kan sammanfattas i begreppet ”brakycefalt okulärt syndrom” (BOS) (ufaw.org.uk: 2011). Orsaken till att mopsar drabbas av detta syndrom är, såsom benämningen uttrycker, att de är brakycefala. Som vi såg i avsnittet om BOAS är ett syndrom ”ett tillstånd där det föreligger avvikelser och skador i flera av kroppens organ och som har en gemensam orsak” (Karolinska universitetssjukhusets definition).

BOS är allvarligt både för att det innebär lidande för den drabbande och för att i princip hela rasen mops är drabbad. Ufaw skriver att alla mopsar troligen har BOS i någon grad, vilket bekräftas av Barbara Braus, ECVO-diplomerad veterinär ögonspecialist, som säger att alla mopsar har entropion (personlig kommunikation). (Entropion är en del av BOS.) Entropion är en av orsakerna till pigmentös keratit (corneal pigmentation). Det finns en studie som inkluderar 130 mopsar registrerade i amerikanska kennelklubben (AKC) där 87,6 procent hade pigmentös keratit enligt Cassie Smiths grafik nedan:

Statistiken från Genetic committee of the American College of Veterinary Ophthalmologists (ACVO) ser inte riktigt lika illa ut. Mellan åren 1991 och 2015 hade i genomsnitt 43.7% av de mopsar vars data skickades in till ACVO normala ögon. Resten hade alltså någon ögonsjukdom. Här nedan följer en sammanställning av resultaten vad gäller de ögonsjukdomar de tar upp i sin statistik som drabbar mops i någon högre grad.

Diagnos   
             
antal hundar:
1991 – 1999

633
2000 – 2009

1264
2010 – 2015

286
entropion 21.8% 19.9% 16.1%
distichiasis 11.7% 8.3% 5.2%
pigmentös
keratit
18.6% 22.9% 51.7%
persisterande
pupillmemembran
5.5% 10.1% 11.5%
normala ögon 42.7% 46.8% 41.6%

Det särdrag hos mopsen som skapar BOS är att ögonen ligger för grunt i skallen, vilket gör att de är utstående och därmed skapar ett utseende där ögonen blir runda istället för mandelformade, som är det normala (Wallin Håkansson et al. 2014: 5ff.). Detta leder till en rad olika komplikationer av varierande grad beroende på graden av brakycefali (Hofheim, ufaw):

 • utstående ögon (exophthalmos)
 • för stora ögonlock i förhållande till ögats storlek (macroblepharon kallas även macropalpebral fissure)
 • svårigheter att stänga ögonlocken helt (lagophthalmia)
 •  inåtrullat nedre ögonlock i ögonvrån (nedre medialt entropion)
 • nosveckshår som kommer åt hornhinnan (trichiasis)
 • ögonhår som växer felaktigt och kommer åt ögat (distichiasis)
 • För lite och/eller dålig tårvätska
 • bildning av mörkt pigment i ögat orsakat av utifrån kommande irritation (pigmentös keratit)
 • Rinnande ögon (epiphora)
 • torra ögon (keratikonjunktivis sicca)
 • sår och/eller inflammation på hornhinnan (cornea ulcer)

De olika tillstånden brukar gå att behandla genom operation och/eller mediciner, men det går inte att få ett resultat där ögon och adnexa (området kring ögonen) blir som på en normal och frisk hund. Även efter operation kan mopsen behöva livslång behandling med medicin.

Mål: Inga mopsar ska födas med BOS.

Strategi: Eftersom problemet uppkommer genom den brakycefala skallen måste mopsens skalle bli mindre brakycefal. En normal och frisk hund har mandelformade ögon och därför ska aveln gå mot att mopsens ögon blir mandelformade. Eftersom brakycefalin är så starkt rotad i rasen behöver vi ta in genetik från ras med en icke-brakycefal skalle för att moderera mopsens skalle. (Se vidare under ”Genetisk mångfald”.) Detta rekommenderas också av Ufaw. Därutöver bör bara de mopsar som är minst brakycefala och som bara har låg grad av BOS gå i avel.

Svenska kennelklubben har på sin hemsida ett mycket bra dokument som heter ”Hundars ögonhälsa” (Wallin Håkansson et al. 2014). Där introducerar författarna begreppet ”kritiska styrpunkter” som är gränser som inte bör överskridas i avelsarbetet. De kritiska styrpunkter tillämpliga för mops som är att beakta i hundavel är följande:

 • utstående ögon
 • man kan inte se den hårlösa ”stela kanten” mellan yttre hud och ögat (=entropion)
 • stort nosveck
 • tårflöde i ansikte

Om vi helt skulle undvika att ta mopsar i avel som har dessa kännetecken skulle all mopsavel upphöra, och det är inte realistiskt.  Istället bör varje uppfödare beakta dessa kritiska styrpunkter och bara låta mopsar gå i avel som i låg grad har dessa egenskaper.

Till vänster, den runda formen ögonen får på grund av utstående ögon, till höger, mer mandelformade ögon:

Källor och lästips:

Genetic committee of the American College of Veterinary Ophthalmologists (ACVO). 2015. Ocular Disorders presumed to be inherited in purebred dogs. www.ofa.org/wp-content/uploads/2016/09/Blue-Book-2015-8th-Edition.pdf Hämtat 250319.

Tierklinik Hofheim. ”Augenprobleme bei kurznasigen Hunden (Mops, Französische Bulldogge und Co)”. Pappersversion mottagen 200319.

ufaw.org.uk ”Pug: Brachycephalic Ocular Syndrome”. Genetic welfare Problems of Companion Animals. https://www.ufaw.org.uk/dogs/pug-brachycephalic-ocular-syndrome Hämtat 250319.

Wallin Håkansson, Berit, Sheila Crispin och Nils Wallin Håkansson. 2014. ”Hundars ögonhälsa”. www.skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/externa-artiklar/ogon-berit-w/hundars-ogonhalsa.pdf Hämtat 250319.

Kapitel i strategier för avel av friska mopsar