Storbritannien

© Therese Rodin

2018 fastställde Storbritannien följande stycke i The Animal Welfare […] Regulations:

Bilaga 6

6.5 Ingen hund får hållas för avel om det rimligen kan förväntas, på grund av dess genotyp, fenotyp eller hälsotillstånd att avel med den kan ha en skadlig effekt på dess hälsa eller välfärd eller avkommans hälsa eller välfärd (min översättning).

Anledningen till den nya lagen i Storbritannien är helt enkelt att uppfödningen av husdjur som har allvarliga hälsoproblem växer explosionsartat. I processen med att ändra lagen har den brittiska veterinärföreningen, the British Veterinary Association (BVA), varit en viktig aktör och bedrivit kampanjer mot den typ av avel som lagen syftar till att förbjuda.

Situationen har fått regeringen att reagera. Journalisten Jonathan Leake citerar dem i sin artikel ”Crackdown on ’designer pet’ breeders”. Regeringen säger att ”uppfödare av valpar […] som medvetet avlar fram djur med genetiska defekter, såsom franska bulldoggar som inte kan andas ordentligt, kommer att åtalas med stöd i djurskyddslagstiftningen” (Leake 2017, min översättning).

En talesman för departementet för miljö, mat och landsbygdsfrågor (Department for Environment, Food & Rural Affairs) säger att redan djurskyddslagen från 2006 kan användas mot avel av djur med genetiska defekter. Uppfödarna uppfattade det dock inte som att deras avel påverkades av den lagen (Leake 2017). Den nya lagen är ett resultat av det faktum att den gamla inte användes mot denna typ av djurmisshandel.

Talespersonen för departementet för miljö, mat och landsbygdsfrågor säger att åtal mot någon som bryter mot lagen kan väckas av polisen, lokala myndigheter eller organisationer som Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).

Processen mot en ny lagstiftning mottogs väl av the Kennel Club, vars sekreterare sa: ”Kennelklubben stödjer lagstiftningsåtgärder för att förbättra kvaliteten på hundavel i Storbritannien” (Leake 2017, min översättning).

Del av framsidan på de brittiska föreskrifterna.

Källor

Department for Environment, Food & Rural Affairs. 2018. “The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for breeding dogs”. (hämtad 120719)

Leake, Jonathan. 2017. “Crackdown on ‘designer pet’ breeders”. The Times.