Mopshälsa och avelsstrategier

Dessa strategier har utvecklats för att uppmuntra mopsuppfödare att arbeta mot en mops som mer liknar ”normalhunden” och är mindre brakycefal. Vi välkomnar alla mopsuppfödare att ta en ny väg för att ge mopsen hälsan tillbaka. För närvarande arbetar de flesta av kennelklubbarna mycket långsamt och håller fast vid en kompakt mops som dessutom har hög inavelsprocent genetiskt sett. Det finns några viktiga undantag från detta, och det är framförallt de tyska klubbarna som stambokför s.k. altdeutsche mopsar och retromopsar. Vi arbetar i linje med dessa och hoppas kunna bidra till spridningen av den typen av mopsavel.

Fotnot: läs mer om “normalhunden” under “Mopsen, rasstandard för ökad hälsa“.

Foto: Liane Seemann
Mopszucht vom Ilexwald

Kapitel i strategier för avel av friska mopsar